Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, wprowadzona w życie 1 października 2016 roku, zobowiązuje każde duże przedsiębiorstwo do przeprowadzenia okresowego audytu energetycznego (termomodernizacyjnego). Mogłoby się wydawać, że to tylko kolejny niezbyt miły, narzucany nam odgórnie obowiązek, lecz w rzeczywistości procedura ta okazuje się dla nas bardzo korzystna. Celem audytu energetycznego jest bowiem wykazanie stanu zużycia energii budynku oraz wskazanie konkretnych rozwiązań, które umożliwią uzyskanie oszczędności energii, a tym samym obniżą koszty z tytułu opłat za światło i ogrzewanie.

Jakie elementy obejmuje procedura termomodernizacyjna?

Standardowo audyt energetyczny obejmuje inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku, ocenę stanu technicznego, wykaz i wybór usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dokumentację niezbędną do wykonania algorytmu, który pozwoli wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia, a także zarys techniczny i szkice.

Jak przebiega procedura audytu energetycznego?

Po pierwsze firma audytorska ustala koszty ogrzewania. W tym celu określa sprawność systemu grzewczego oraz zapotrzebowanie budynku na ciepło. Następnie oblicza zużycie ciepła w sezonie grzewczym, a także przystępuje do oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji. Wówczas możliwe jest ustalenie koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych (np. naprawa nieszczelnego dachu, elewacji, niesprawnej instalacji grzewczej, przemarzających ścian). W momencie, gdy wszystkie parametry są zebrane, na podstawie szeregu skomplikowanych obliczeń, weryfikowane są ze stanem rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest wskazanie konkretnych rozwiązań i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na koniec kalkuluje się bilans strat i zysków energii oraz ustala dokładny kosztorys i harmonogram działań.

About the author

Cichy pisarz