O dużej wspólnocie mieszkaniowej mówimy wówczas, gdy obejmuje ona więcej niż siedem lokali. Wtedy już powołanie zarządu jest obowiązkiem. Jakie są uprawnienia i zakres odpowiedzialności zarządu, mieszkańców i zarządcy?

Prawa i obowiązki właścicieli lokali w dużej wspólnocie

Przede wszystkim każdy właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, który nie utrudnia korzystania przez innych współwłaścicieli. Z drugiej strony właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, za każdym razem gdy jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Właściciel lokalu ponosi również koszty utrzymania własnego lokalu, a także koszty utrzymania i zarządu częścią wspólną nieruchomości. Oprócz ponoszenia kosztów finansowych, właściciela zobowiązany jest także do utrzymywania w należytym stanie jego własnego lokalu, w tym balkonu czy tarasu, stanowiących części składowe lokali. Ważną informacją jest również zgłaszanie ilości lokatorów zamieszkujących mieszkanie. Sprzedając mieszkanie, dotychczasowy właściciel powinien poinformować zarząd i zarządcę o zmianie właściciela lokalu.

Obowiązkowy zarząd

Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty jest wyłonienie zarządu. Jeśli nie nastąpi to w ciągu dwóch lat sąd może ustanowić zarząd komisaryczny. Zarząd wspólnoty wyłania się spośród lokatorów, albo niezwiązanych w żaden sposób z nimi osób. W zarządzie może też znaleźć się dowolna ilość osób. Wspólnota może również zdecydować o powierzeniu zarządu osobie trzeciej, np. profesjonalnej firmie Status Nieruchomości.

About the author

Cichy pisarz