W Polsce wciąż mamy problem z samym słowem franczyza. O ile mniej więcej rozumiemy na czym polega ten system i potrafimy przywołać nazwy popularnych firm, które działają na jego zasadzie, o tyle często zastanawiamy się czy franczyza to to samo, co franszyza. Otóż nie!

Franczyza – biznes pod cudzym logo

Według Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy jest ona systemem marketingu dóbr, usług i technologii, który oparty jest na ciągłej, ścisłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami, czyli franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami. W ramach licencji franczyzodawca udziela franczyzobiorcom prawa do wykorzystywania swojej marki oraz know-how, a także nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z opracowaną przez siebie koncepcją. Punkt stworzony przed biorcę licencji jest samodzielny, lecz musi przestrzegać norm uprzednio ustalonych przez twórcę systemu w umowie franczyzowej.

Franszyza – rynek ubezpieczeń

Termin franszyza obowiązuje na rynku ubezpieczeń. Odnosi się do warunków ubezpieczenia i oznacza ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczającego. Występuje w postaci tzw. franszyzy integralnej bądź franszyzy redukcyjnej. Pierwsza z nich to określona w umowie minimalna wartość szkody, za którą zakład ubezpieczeń nie odpowiada. Franszyza integralna w wysokości 100 zł oznacza zatem, że zakład ubezpieczeń nie zapłaci nic za szkody, które nie przekraczają 100 zł. Franszyza redukcyjna natomiast działa na podobnych zasadach co udział własny w szkodzie, jednakże najczęściej wyrażana jest kwotowo, a nie procentowo. Franszyza redukcyjna w wysokości 100 zł oznacza więc, że taka kwota zostanie potrącona z każdego odszkodowania, bez względu na jego wysokość.

Załóż swój własny biznes dzięki franczyzie http://rabat-detal.pl/

About the author

Cichy pisarz