Wykonywanie pomiarów oświetlenia ma na celu wyznaczenie odpowiedniego natężenia światła w badanym pomieszczeniu oraz ustalenie, co można zrobić, aby ulepszyć warunki panujące na terenie danego obiektu. Niezbędnym warunkiem o wykonanie którego musi zadbać osoba nadzorująca dany zakład pracy jest zapewnienie wystarczającej ilości światła dla każdego pracownika. Stanowisko pracy powinno być dobrze oświetlone, aby możliwie jak najbardziej ułatwić wykonywanie obowiązków osobie przy nim pracującej.

Kto zajmuje się wykonywaniem pomiarów oświetlenia?

Świadczeniem usług z zakresu wykonywania pomiarów oświetlenia zajmują się wyspecjalizowany firmy takie jak Unicon. Zajmują się one również tworzeniem świadectw energetycznych, badaniom z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub świadczeniem szeroko rozumianego doradztwa energetycznego. Z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń fachowcy w profesjonalny sposób sprawdzają natężenie światła w szkołach, zakładach pracy bądź w każdym innym dowolnym pomieszczeniu. Wszelkich informacji o procedurze wykonywanie takich pomiarów można szukać na www.unicon-termo.pl gdzie w bardzo dokładny sposób został przedstawiony tenże proces.

Czy istnieją instytucje prawnie zobligowane do wykonania pomiarów oświetlenia?

Na mocy Rozporządzenia uchwalonego w 1997 roku przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pomiary oświetlenia muszą być wykonywane we wszystkich instytucjach w których będzie prowadzona jakakolwiek działalność angażująca innych ludzi. Będą to obiekty, na terenie których odbywa się proces kształcenia lub praca zarobkowa. Niezwykle istotną informacją jest, że pomiary muszą być wykonywane zarówno przed ukończeniem budowy danego budynku jak i po ukończeniu wszelkich prac modernizacyjnych.

About the author

Cichy pisarz