Transport odgrywa kluczową kwestię w każdym systemie logistycznym. Aż 80% wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy związane właśnie z transportem, który obejmuje gospodarkę magazynową, składowanie, przewóz materiałów i wyrobów gotowych, lokalizację centrów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych. Co więcej, składa się na niego również dostępność i wykorzystanie środków transportu, stosowanie odpowiednich technologii transportowych, jednostkowanie ładunków, a także cała organizacja transportu.

Czym jest proces transportowy?

Proces transportowy jest określeniem ciągu organizacyjno-technologicznego, który to integruje wszystkie działania zaopatrzeniowe, produkcyjne, dystrybucyjne, eksploatacyjne i regulacyjne z fazami przewozu, przeładunku i składowania ładunków. Proces ten ma na celu sprawny przepływ wszelkiego rodzaju dóbr materialnych i to od momentu ich wytworzenia aż do eksploatacji. W związku z tym, prócz tego, że firmy transportowe takie jak Aston Partner obsługują dostawy surowców i dystrybucję wyrobów gotowych, zajmują się również zwrotami, serwisem procesów eksploatacyjnych oraz gromadzeniem i recyklingiem odpadów powstałych w procesie produkcji.

Na jakiej zasadzie działają firmy transportowe?

Jako, że sprawne zarządzanie transportem jest jednym z najważniejszych zadań operatora logistycznego, powinien być zamawiany wyłącznie u zaufanych, doświadczonych firm, np. www.astonpartner.pl. Dobrze zorganizowany transport jest bowiem w stanie umożliwić przedsiębiorstwu maksymalne zwiększenie produkcji i sprzedaży. Według uznania zleceniodawcy, tego typu przedsiębiorstwa mogą być bezpośrednim dostawcą usług dla firm lub podwykonawcą operatora logistycznego, który odpowiada za poszczególne elementy całego łańcucha dostaw.

About the author

Cichy pisarz