Każda wspólnota mieszkaniowa, bez najmniejszych wyjątków jest zobowiązana do tego, by wyłonić zarząd, który będzie podejmować się wielu skomplikowanych zadań. Zarząd może jednak przekazać swoje obowiązki osobie trzeciej bądź wyspecjalizowanej firmie, która tak jak biuro nieruchomości Status podejmie się kompleksowej obsługi nieruchomości.

Zarządzanie i administrowanie – jedno i to samo?

Co ciekawe, w obowiązujących w naszym kraju zapisach prawnych określenie „administrator” w ogóle nie występuje, a nawet jeśli to pojawia się tylko incydentalnie. A to dlatego, że przed laty sędziowie orzekli, że administrowanie jest czynnością, która zawiera się w pojęciu zarządzania nieruchomością, przy czym odnosi się do podstawowych czynności związanych z opieką nad określonymi obiektami. W związku z tym, administrowanie obejmuje: sprzątanie w obrębie nieruchomości oraz jej części wspólnych, pobieranie opłat czynszowych od lokatorów, a także monitorowanie awarii wraz z ich usuwaniem.

Zarządca nieruchomości – co do niego należy poza administrowaniem?

W stosunku do administratora, zarządca nieruchomości ma nieporównywalnie dużo do obowiązków wynikających z obsługi danej nieruchomości. Przede wszystkim, jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości oraz wokół niej. Oznacza to, że musi zadbać m.in. o odśnieżanie chodników, dróg osiedlowych i terenów przyległych www.status.pl podaje również, że zarządca odpowiada także za terminową kontrolę stanu technicznego budynku – sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych oraz instalacji grzewczej. W końcu, do jego obowiązków należy dbanie o tzw. części wspólne budynku/osiedli – ciągi komunikacyjne, urządzenia z których korzystają wszyscy lokatorzy.

About the author

Cichy pisarz